Survey Survey

  02-416-7172-4

สินค้า

Card image cap

เครื่องวัดแรงโน้มถ่วง 

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ วัดแรงโน้มถ่วงของโลก เพื่อหาค่าแตกต่างของความหนาแน่นในชั้นดิน - หิน ในเปลือกโลกและแกนโลกในบริเวณที่สนใจ เพื่อแปลความหา สภาพธรณีวิทยาใต้ผิวดิน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์ กับระดับความสูง ตำแหน่งละติจูด สภาพภูมิประเทศ อีกทั้งยังสามารถประยุกต์สำรวจ หาความลึกหินฐาน, หาความหนาของตะกอนที่สะสมภายในแอ่ง, หาโครงสร้างรอยเลื่อน, สำรวจหาแหล่งแร่, สำรวจด้านแผนที่ หรือแหล่งสะสมของปิโตรเลียมใต้ผิวดิน มีความละเอียดและความแม่นยำสูง ติดตั้งเคลื่อนย้ายได้สะดวก แสดงผลการประมวลผล

ติดต่อ Support

02-416-7172-4

เวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

08:00 - 17:00

บัญชีทางการ LINE

surveyen2