Survey Survey

  02-416-7172-4

สินค้า

Card image cap

กล้องถ่ายภาพความร้อน

เครื่อง Thermal Imager หรือ Thermal Imaging Camera (กล้องถ่ายภาพความร้อน)เป็นเครื่องมือวัดชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิที่ผิวของวัตถุหรือชิ้นงานโดย Thermal Imager จะอาศัยหลักการแผ่รังสีอินฟราเรดที่ออกจากวัตถุ ซึ่งเป็นการวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสและไม่ทำลายวัตถุ และเป็นการวัดอุณหภูมิแบบพื้นที่ เพื่อความแม่นยำของเครื่องมือวัดจึงจำเป็นต้องส่ง สอบเทียบเครื่องมือวัด อยู่เสมอ

เครื่อง Thermal Imager ประกอบด้วย

  1. เลนส์ (Lens)
  2. ตัวตรวจจับรังสีอินฟราเรด (Infrared Detector) หรือเซนเซอร์ชนิดอินฟราเรด (Infrared Sensor )
  3. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Circuit)
  4. ส่วนแสดงผล (Display)

ติดต่อ Support

02-416-7172-4

เวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

08:00 - 17:00

บัญชีทางการ LINE

surveyen2