Survey Survey

  02-416-7172-4

สินค้า

สำรวจทางธรณีวิทยา

สำรวจทางธรณีวิทยา

Card image cap

โดรนบินไร้คนขับ

Card image cap

โดรนบินไร้คนขับ

เทคโนโลยีสมัยใหม่สุ่มตัวอย่างแบบเรียลไทม์และเจาะข้อมูลในระยะสูง 

อ่านเพิ่มเติม

Card image cap

เครื่องวัดระดับน้ำบาดาล

ใช้สำหรับตรวจวัดระดับความลึกของบ่อน้ำบาดาล, น้ำใต้ดิน, หรือท่อน้ำที่มีขนาดเล็ก มีหัววัดระดับน้ำที่เป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์เมื่อสัมผัสกับผิวน้ำจะมีไฟแสด...

สำรวจทางทะเล

สำรวจทางอุทกวิทยา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมและการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม

การสำรวจและการทำแผนที่ติดต่อ Support

02-416-7172-4

เวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

08:00 - 17:00

บัญชีทางการ LINE

surveyen2