Survey Survey

  02-416-7172-4

สินค้า

Card image cap

เครื่องมือสำรวจ ธรณีฟิสิกส์ (Electrical Resistivity Meter)

เป็นเครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ที่ใช้ในการวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า และการเหนี่ยวนำ กระแสไฟฟ้าเพื่อหาตำแหน่งและตรวจสอบขนาด ของโพรงน้ำ หรือโพรงอากาศที่อยู่ใต้ดิน, ความแตกต่างกันระหว่างโพรงชนิดต่างๆ, รอยเลื่อน, รอยแยก,  ความลึกระหว่างชั้นดินและชั้นหิน เป็นเครื่องมือสำรวจ ที่ได้รับความนิยมเนื่องจากใช้ในงานสำรวจได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็น ทางธรณีวิทยา หรืออุทกธรณี, งานสำรวจหาแหล่งแร่, หาทิศทางการไหล ของน้ำบาดาล, หาทิศทางการรั่วซึมของน้ำ, ติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพของดินและหิน

เป็นเครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ที่ใช้ในการวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า และการเหนี่ยวนำ กระแสไฟฟ้าเพื่อหาตำแหน่งและตรวจสอบขนาด ของโพรงน้ำ หรือโพรงอากาศที่อยู่ใต้ดิน, ความแตกต่างกันระหว่างโพรงชนิดต่างๆ, รอยเลื่อน, รอยแยก,  ความลึกระหว่างชั้นดินและชั้นหิน เป็นเครื่องมือสำรวจ ที่ได้รับความนิยมเนื่องจากใช้ในงานสำรวจได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็น ทางธรณีวิทยา หรืออุทกธรณี, งานสำรวจหาแหล่งแร่, หาทิศทางการไหล ของน้ำบาดาล, หาทิศทางการรั่วซึมของน้ำ, ติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพของดินและหิน

ติดต่อ Support

02-416-7172-4

เวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

08:00 - 17:00

บัญชีทางการ LINE

surveyen2