Survey Survey

  02-416-7172-4

สินค้า

Card image cap

เครื่องตรวจวัดสภาพในหลุมเจาะ

เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบสภาพลักษณะของชั้นดินในหลุมที่เจาะไว้ในระดับความลึกที่แตกต่างกัน ทั้งยังต่อเข้ากับเครื่องมือสำรวจแบบเจาะกระแทก หรือเจาะปั่น หรือแบบหย่อนกล้อง เพื่อตรวจวัดคุณสมบัติของชั้นหิน, ตรวจสอบความหนาแน่นหรือความแข็งของชั้นดิน ตรวจสอบระดับน้ำใต้ดินหรือบ่อบาดาล ตรวจสอบหาแหล่งแร่ และสามารถเก็บตัวอย่างดินไปทดสอบคุณสมบัติหรือนำไปทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารปนเปื้อน หรือต่อกับอุปกรณ์แบบหย่อนกล้องลงในหลุมไม่ว่าจะเป็นเหมืองแร่, บ่อน้ำบาดาล, อุโมงค์, ถ้ำ หรือเสาเข็มเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจซ่อมแซมได้

ติดต่อ Support

02-416-7172-4

เวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

08:00 - 17:00

บัญชีทางการ LINE

surveyen2