Survey Survey

  02-416-7172-4

สินค้า

Card image cap

เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม 

เป็นเครื่องหาค่าพิกัดด้วยศัญญาณดาวเทียมที่สามารถรับสัญญาณได้ทั้งในระบบ GPS และ Glonass มีช่องรับสัญญาณที่มากกว่า รองรับสัญญาณดาวเทียมช่องอืท่น ๆ ในอนาคตได้ มีหน่วยความในตัวเครื่องพร้อมระบบ Bluetooth เชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายนได้ ใช้ในการสำรวจหาค่าพิกัดหมุดควบคุมและการสวำรวจเก็บรายละเอียดในงานข้อมูลแผนที่ หรือทำการรังวัดหาค่าพิกัดตำแหน่ง ด้วยวิธีการแบบ Real Time มีขนาดเล็ก สะดวกในการทำงานและให้ค่าตำแหน่งที่เชื่อถือได้

ติดต่อ Support

02-416-7172-4

เวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

08:00 - 17:00

บัญชีทางการ LINE

surveyen2