Survey Survey

  02-416-7172-4

สินค้า

Card image cap

เครื่องมือวัดการปนเปื้อนในดินและน้ำ

เครื่องมือวัดการปนเปื้อนในดินและน้ำ หรือชุดวัดค่า ทางชลศาสตร์เป็นเครื่องมือใช้สำหรับศึกษาคุณสมบัติการซึมผ่านน้ำ ของชั้นดินตามความลึกในหลุมเจาะ และวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี ของดินเพื่อการศึกษาลักษณะของชั้นดิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญมาก ในการศึกษาการกระจายตัวของสารอันตรายที่ปนเปื้อนในดิน ขับเคลื่อนได้ทั้งระบบไฮดรอกลิก และแบบตอกกระแทก

ติดต่อ Support

02-416-7172-4

เวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

08:00 - 17:00

บัญชีทางการ LINE

surveyen2