Survey Survey

  02-416-7172-4

สินค้า

Card image cap

ชุดทดสอบการผลิตแบบตะแกรง

ชุดทดสอบการผลิตแบบตะแกรง ใช้สำหรับคัดกรองเม็ดแก้ว เมล็ดพืช ถ่านหินดิบ ยา และยังสามารถใช้ในอุตสาหกรรมโลหะ, ไวน์, ยา, อุตสาหกรรมเคมี, เกษตรกรรม, อาหาร, ซีเมนต์, ถ่านหิน, ธรณีวิทยา, งานวิจัย และอุตสาหกรรมอื่นๆ สำหรับการกรองที่มีความแม่นยำสูง

ติดต่อ Support

02-416-7172-4

เวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

08:00 - 17:00

บัญชีทางการ LINE

surveyen2