Survey Survey

  02-416-7172-4

สินค้า

อุตสาหกรรมและการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม

สำรวจทางธรณีวิทยา

Card image cap

กล้องถ่ายภาพความร้อน

เครื่อง T...

Card image cap

เครื่องวัดความชื้น

อุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าความชื้นเเละความแห้งในอากาศติดตั้งบนกรอบพลาสติก มาพร้อมกับตารางเเสดงความแตกต่างระหว่างค่าความชื้นเเละค่าความแห้งในอากาศ

Card image cap

อุปกรณ์วัดความเร็วลมและทิศทางอัจฉริยะ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดความเร็วและทิศทางของลมในงานวิจัยและการตรวจสอบสภาพอากาศ.

Card image cap

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

เครื่องวัดค่าปริมาณน้ำฝนแบบถังหยดน้ำ สามารถวัดค่าและบันทึกค่าได้ในเครื่องเดียวกัน มีอุปกรณ์บันทึกค่า Data Logger เก็บบันทึกค่าที่วัดได้สูงสุดถึง 16...

สำรวจทางทะเล

Card image cap

กล้องถ่ายภาพความร้อน

เครื่อง T...

Card image cap

เครื่องวัดความชื้น

อุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าความชื้นเเละความแห้งในอากาศติดตั้งบนกรอบพลาสติก มาพร้อมกับตารางเเสดงความแตกต่างระหว่างค่าความชื้นเเละค่าความแห้งในอากาศ

Card image cap

อุปกรณ์วัดความเร็วลมและทิศทางอัจฉริยะ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดความเร็วและทิศทางของลมในงานวิจัยและการตรวจสอบสภาพอากาศ.

Card image cap

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

เครื่องวัดค่าปริมาณน้ำฝนแบบถังหยดน้ำ สามารถวัดค่าและบันทึกค่าได้ในเครื่องเดียวกัน มีอุปกรณ์บันทึกค่า Data Logger เก็บบันทึกค่าที่วัดได้สูงสุดถึง 16...

สำรวจทางอุทกวิทยา

Card image cap

กล้องถ่ายภาพความร้อน

เครื่อง T...

Card image cap

เครื่องวัดความชื้น

อุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าความชื้นเเละความแห้งในอากาศติดตั้งบนกรอบพลาสติก มาพร้อมกับตารางเเสดงความแตกต่างระหว่างค่าความชื้นเเละค่าความแห้งในอากาศ

Card image cap

อุปกรณ์วัดความเร็วลมและทิศทางอัจฉริยะ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดความเร็วและทิศทางของลมในงานวิจัยและการตรวจสอบสภาพอากาศ.

Card image cap

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

เครื่องวัดค่าปริมาณน้ำฝนแบบถังหยดน้ำ สามารถวัดค่าและบันทึกค่าได้ในเครื่องเดียวกัน มีอุปกรณ์บันทึกค่า Data Logger เก็บบันทึกค่าที่วัดได้สูงสุดถึง 16...

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Card image cap

กล้องถ่ายภาพความร้อน

เครื่อง T...

Card image cap

เครื่องวัดความชื้น

อุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าความชื้นเเละความแห้งในอากาศติดตั้งบนกรอบพลาสติก มาพร้อมกับตารางเเสดงความแตกต่างระหว่างค่าความชื้นเเละค่าความแห้งในอากาศ

Card image cap

อุปกรณ์วัดความเร็วลมและทิศทางอัจฉริยะ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดความเร็วและทิศทางของลมในงานวิจัยและการตรวจสอบสภาพอากาศ.

Card image cap

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

เครื่องวัดค่าปริมาณน้ำฝนแบบถังหยดน้ำ สามารถวัดค่าและบันทึกค่าได้ในเครื่องเดียวกัน มีอุปกรณ์บันทึกค่า Data Logger เก็บบันทึกค่าที่วัดได้สูงสุดถึง 16...

อุตสาหกรรมและการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม

Card image cap

กล้องถ่ายภาพความร้อน

เครื่อง T...

Card image cap

เครื่องวัดความชื้น

อุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าความชื้นเเละความแห้งในอากาศติดตั้งบนกรอบพลาสติก มาพร้อมกับตารางเเสดงความแตกต่างระหว่างค่าความชื้นเเละค่าความแห้งในอากาศ

Card image cap

อุปกรณ์วัดความเร็วลมและทิศทางอัจฉริยะ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดความเร็วและทิศทางของลมในงานวิจัยและการตรวจสอบสภาพอากาศ.

Card image cap

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

เครื่องวัดค่าปริมาณน้ำฝนแบบถังหยดน้ำ สามารถวัดค่าและบันทึกค่าได้ในเครื่องเดียวกัน มีอุปกรณ์บันทึกค่า Data Logger เก็บบันทึกค่าที่วัดได้สูงสุดถึง 16...

การสำรวจและการทำแผนที่

Card image cap

กล้องถ่ายภาพความร้อน

เครื่อง T...

Card image cap

เครื่องวัดความชื้น

อุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าความชื้นเเละความแห้งในอากาศติดตั้งบนกรอบพลาสติก มาพร้อมกับตารางเเสดงความแตกต่างระหว่างค่าความชื้นเเละค่าความแห้งในอากาศ

Card image cap

อุปกรณ์วัดความเร็วลมและทิศทางอัจฉริยะ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดความเร็วและทิศทางของลมในงานวิจัยและการตรวจสอบสภาพอากาศ.

Card image cap

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

เครื่องวัดค่าปริมาณน้ำฝนแบบถังหยดน้ำ สามารถวัดค่าและบันทึกค่าได้ในเครื่องเดียวกัน มีอุปกรณ์บันทึกค่า Data Logger เก็บบันทึกค่าที่วัดได้สูงสุดถึง 16...ติดต่อ Support

02-416-7172-4

เวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

08:00 - 17:00

บัญชีทางการ LINE

surveyen2