Survey Survey

  02-416-7172-4

สินค้า

อุตสาหกรรมและการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม

สำรวจทางธรณีวิทยา

Card image cap

เครื่องวัดความชื้นในดิน

เครื่องวัดความชื้นในดิน สามารถตรวจสอบระดับความชื้นในดินตั้งแต่ 0 ถึง 50% และใช้งานง่ายด้วยมือเดียว ตัวเครื่องมีความทนทานและกันน้ำได้

Card image cap

เครื่องทดสอบการบีดอัดของดิน

เครื่องทดสอบการบีดอัดของดิน สามารถระบุพื้นที่ของการบีดอัดและ

อ่านเพิ่มเติม

Card image cap

เครื่องวัดลมและเครื่องวัดสภาพอากาศ

เครื่องวัดลมและเครื่องวัดสภาพอากาศแบบพกพา ใช้วัดความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้น ดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพันธ์ การเคลื่อนที่ของอากาศ และแสดงพารามิเตอร์...

Card image cap

กล้องส่องตรวจบอร์สโคป

เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการตรวจสอบช่องว่างบนผนังและตรวจสอบการอุดตันในงานท่อ และพื้นที่ซึ่งยากต่อการเข้าถึง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบแบบเรียลไท...

สำรวจทางทะเล

Card image cap

เครื่องวัดความชื้นในดิน

เครื่องวัดความชื้นในดิน สามารถตรวจสอบระดับความชื้นในดินตั้งแต่ 0 ถึง 50% และใช้งานง่ายด้วยมือเดียว ตัวเครื่องมีความทนทานและกันน้ำได้

Card image cap

เครื่องทดสอบการบีดอัดของดิน

เครื่องทดสอบการบีดอัดของดิน สามารถระบุพื้นที่ของการบีดอัดและ

อ่านเพิ่มเติม

Card image cap

เครื่องวัดลมและเครื่องวัดสภาพอากาศ

เครื่องวัดลมและเครื่องวัดสภาพอากาศแบบพกพา ใช้วัดความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้น ดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพันธ์ การเคลื่อนที่ของอากาศ และแสดงพารามิเตอร์...

Card image cap

กล้องส่องตรวจบอร์สโคป

เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการตรวจสอบช่องว่างบนผนังและตรวจสอบการอุดตันในงานท่อ และพื้นที่ซึ่งยากต่อการเข้าถึง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบแบบเรียลไท...

สำรวจทางอุทกวิทยา

Card image cap

เครื่องวัดความชื้นในดิน

เครื่องวัดความชื้นในดิน สามารถตรวจสอบระดับความชื้นในดินตั้งแต่ 0 ถึง 50% และใช้งานง่ายด้วยมือเดียว ตัวเครื่องมีความทนทานและกันน้ำได้

Card image cap

เครื่องทดสอบการบีดอัดของดิน

เครื่องทดสอบการบีดอัดของดิน สามารถระบุพื้นที่ของการบีดอัดและ

อ่านเพิ่มเติม

Card image cap

เครื่องวัดลมและเครื่องวัดสภาพอากาศ

เครื่องวัดลมและเครื่องวัดสภาพอากาศแบบพกพา ใช้วัดความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้น ดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพันธ์ การเคลื่อนที่ของอากาศ และแสดงพารามิเตอร์...

Card image cap

กล้องส่องตรวจบอร์สโคป

เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการตรวจสอบช่องว่างบนผนังและตรวจสอบการอุดตันในงานท่อ และพื้นที่ซึ่งยากต่อการเข้าถึง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบแบบเรียลไท...

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Card image cap

เครื่องวัดความชื้นในดิน

เครื่องวัดความชื้นในดิน สามารถตรวจสอบระดับความชื้นในดินตั้งแต่ 0 ถึง 50% และใช้งานง่ายด้วยมือเดียว ตัวเครื่องมีความทนทานและกันน้ำได้

Card image cap

เครื่องทดสอบการบีดอัดของดิน

เครื่องทดสอบการบีดอัดของดิน สามารถระบุพื้นที่ของการบีดอัดและ

อ่านเพิ่มเติม

Card image cap

เครื่องวัดลมและเครื่องวัดสภาพอากาศ

เครื่องวัดลมและเครื่องวัดสภาพอากาศแบบพกพา ใช้วัดความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้น ดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพันธ์ การเคลื่อนที่ของอากาศ และแสดงพารามิเตอร์...

Card image cap

กล้องส่องตรวจบอร์สโคป

เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการตรวจสอบช่องว่างบนผนังและตรวจสอบการอุดตันในงานท่อ และพื้นที่ซึ่งยากต่อการเข้าถึง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบแบบเรียลไท...

อุตสาหกรรมและการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม

Card image cap

เครื่องวัดความชื้นในดิน

เครื่องวัดความชื้นในดิน สามารถตรวจสอบระดับความชื้นในดินตั้งแต่ 0 ถึง 50% และใช้งานง่ายด้วยมือเดียว ตัวเครื่องมีความทนทานและกันน้ำได้

Card image cap

เครื่องทดสอบการบีดอัดของดิน

เครื่องทดสอบการบีดอัดของดิน สามารถระบุพื้นที่ของการบีดอัดและ

อ่านเพิ่มเติม

Card image cap

เครื่องวัดลมและเครื่องวัดสภาพอากาศ

เครื่องวัดลมและเครื่องวัดสภาพอากาศแบบพกพา ใช้วัดความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้น ดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพันธ์ การเคลื่อนที่ของอากาศ และแสดงพารามิเตอร์...

Card image cap

กล้องส่องตรวจบอร์สโคป

เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการตรวจสอบช่องว่างบนผนังและตรวจสอบการอุดตันในงานท่อ และพื้นที่ซึ่งยากต่อการเข้าถึง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบแบบเรียลไท...

การสำรวจและการทำแผนที่

Card image cap

เครื่องวัดความชื้นในดิน

เครื่องวัดความชื้นในดิน สามารถตรวจสอบระดับความชื้นในดินตั้งแต่ 0 ถึง 50% และใช้งานง่ายด้วยมือเดียว ตัวเครื่องมีความทนทานและกันน้ำได้

Card image cap

เครื่องทดสอบการบีดอัดของดิน

เครื่องทดสอบการบีดอัดของดิน สามารถระบุพื้นที่ของการบีดอัดและ

อ่านเพิ่มเติม

Card image cap

เครื่องวัดลมและเครื่องวัดสภาพอากาศ

เครื่องวัดลมและเครื่องวัดสภาพอากาศแบบพกพา ใช้วัดความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้น ดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพันธ์ การเคลื่อนที่ของอากาศ และแสดงพารามิเตอร์...

Card image cap

กล้องส่องตรวจบอร์สโคป

เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการตรวจสอบช่องว่างบนผนังและตรวจสอบการอุดตันในงานท่อ และพื้นที่ซึ่งยากต่อการเข้าถึง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบแบบเรียลไท...ติดต่อ Support

02-416-7172-4

เวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

08:00 - 17:00

บัญชีทางการ LINE

surveyen2