Survey Survey

  02-416-7172-4

สินค้า

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สำรวจทางธรณีวิทยา

Card image cap

เครื่องเปรียบเทียบสีของวัตถุ

เครื่องเปรียบเทียบสีของวัตถุ ใช้ในการประเมินประเภทของดินช่วยให้ผู้ใช้ประเมินสีดินในภาคสนามได้อย่างรวดเร็วและเเม่นยำมากขึ้น

Card image cap

สมุดเทียบสีของวัตถุ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทียบสีดินที่สะดวกและรวดเร็ว โดยสีของดินจะบ่งบอกถึงองค์ประกอบของดินภายในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ <...

Card image cap

ค้อนธรณี

ค้อนธรณี เป็นชนิดเหล็กท่อนเดียว ด้ามจับหุ้มด้วยหนังแท้ คุณภาพสูง มีความทนทาน เหมาะสำหรับตอกแยกและย่อยหินแข็ง ใช้เพื่อการสำรวจทางธรณีวิทยา

Card image cap

เครื่องมือถือวัดคุณภาพน้ำแบบพกพา

มิเตอร์มัลติพารามิเตอร์บันทึกข้อมูลแบบพกพ...

สำรวจทางทะเล

Card image cap

เครื่องเปรียบเทียบสีของวัตถุ

เครื่องเปรียบเทียบสีของวัตถุ ใช้ในการประเมินประเภทของดินช่วยให้ผู้ใช้ประเมินสีดินในภาคสนามได้อย่างรวดเร็วและเเม่นยำมากขึ้น

Card image cap

สมุดเทียบสีของวัตถุ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทียบสีดินที่สะดวกและรวดเร็ว โดยสีของดินจะบ่งบอกถึงองค์ประกอบของดินภายในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ <...

Card image cap

ค้อนธรณี

ค้อนธรณี เป็นชนิดเหล็กท่อนเดียว ด้ามจับหุ้มด้วยหนังแท้ คุณภาพสูง มีความทนทาน เหมาะสำหรับตอกแยกและย่อยหินแข็ง ใช้เพื่อการสำรวจทางธรณีวิทยา

Card image cap

เครื่องมือถือวัดคุณภาพน้ำแบบพกพา

มิเตอร์มัลติพารามิเตอร์บันทึกข้อมูลแบบพกพ...

สำรวจทางอุทกวิทยา

Card image cap

เครื่องเปรียบเทียบสีของวัตถุ

เครื่องเปรียบเทียบสีของวัตถุ ใช้ในการประเมินประเภทของดินช่วยให้ผู้ใช้ประเมินสีดินในภาคสนามได้อย่างรวดเร็วและเเม่นยำมากขึ้น

Card image cap

สมุดเทียบสีของวัตถุ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทียบสีดินที่สะดวกและรวดเร็ว โดยสีของดินจะบ่งบอกถึงองค์ประกอบของดินภายในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ <...

Card image cap

ค้อนธรณี

ค้อนธรณี เป็นชนิดเหล็กท่อนเดียว ด้ามจับหุ้มด้วยหนังแท้ คุณภาพสูง มีความทนทาน เหมาะสำหรับตอกแยกและย่อยหินแข็ง ใช้เพื่อการสำรวจทางธรณีวิทยา

Card image cap

เครื่องมือถือวัดคุณภาพน้ำแบบพกพา

มิเตอร์มัลติพารามิเตอร์บันทึกข้อมูลแบบพกพ...

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Card image cap

เครื่องเปรียบเทียบสีของวัตถุ

เครื่องเปรียบเทียบสีของวัตถุ ใช้ในการประเมินประเภทของดินช่วยให้ผู้ใช้ประเมินสีดินในภาคสนามได้อย่างรวดเร็วและเเม่นยำมากขึ้น

Card image cap

สมุดเทียบสีของวัตถุ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทียบสีดินที่สะดวกและรวดเร็ว โดยสีของดินจะบ่งบอกถึงองค์ประกอบของดินภายในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ <...

Card image cap

ค้อนธรณี

ค้อนธรณี เป็นชนิดเหล็กท่อนเดียว ด้ามจับหุ้มด้วยหนังแท้ คุณภาพสูง มีความทนทาน เหมาะสำหรับตอกแยกและย่อยหินแข็ง ใช้เพื่อการสำรวจทางธรณีวิทยา

Card image cap

เครื่องมือถือวัดคุณภาพน้ำแบบพกพา

มิเตอร์มัลติพารามิเตอร์บันทึกข้อมูลแบบพกพ...

อุตสาหกรรมและการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม

Card image cap

เครื่องเปรียบเทียบสีของวัตถุ

เครื่องเปรียบเทียบสีของวัตถุ ใช้ในการประเมินประเภทของดินช่วยให้ผู้ใช้ประเมินสีดินในภาคสนามได้อย่างรวดเร็วและเเม่นยำมากขึ้น

Card image cap

สมุดเทียบสีของวัตถุ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทียบสีดินที่สะดวกและรวดเร็ว โดยสีของดินจะบ่งบอกถึงองค์ประกอบของดินภายในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ <...

Card image cap

ค้อนธรณี

ค้อนธรณี เป็นชนิดเหล็กท่อนเดียว ด้ามจับหุ้มด้วยหนังแท้ คุณภาพสูง มีความทนทาน เหมาะสำหรับตอกแยกและย่อยหินแข็ง ใช้เพื่อการสำรวจทางธรณีวิทยา

Card image cap

เครื่องมือถือวัดคุณภาพน้ำแบบพกพา

มิเตอร์มัลติพารามิเตอร์บันทึกข้อมูลแบบพกพ...

การสำรวจและการทำแผนที่

Card image cap

เครื่องเปรียบเทียบสีของวัตถุ

เครื่องเปรียบเทียบสีของวัตถุ ใช้ในการประเมินประเภทของดินช่วยให้ผู้ใช้ประเมินสีดินในภาคสนามได้อย่างรวดเร็วและเเม่นยำมากขึ้น

Card image cap

สมุดเทียบสีของวัตถุ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทียบสีดินที่สะดวกและรวดเร็ว โดยสีของดินจะบ่งบอกถึงองค์ประกอบของดินภายในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ <...

Card image cap

ค้อนธรณี

ค้อนธรณี เป็นชนิดเหล็กท่อนเดียว ด้ามจับหุ้มด้วยหนังแท้ คุณภาพสูง มีความทนทาน เหมาะสำหรับตอกแยกและย่อยหินแข็ง ใช้เพื่อการสำรวจทางธรณีวิทยา

Card image cap

เครื่องมือถือวัดคุณภาพน้ำแบบพกพา

มิเตอร์มัลติพารามิเตอร์บันทึกข้อมูลแบบพกพ...ติดต่อ Support

02-416-7172-4

เวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

08:00 - 17:00

บัญชีทางการ LINE

surveyen2